Chargewell & Telcom  winnen contract van Pidpa in België

In oktober 2023 zijn Chargewell en Telcom door Pidpa gecontracteerd om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te leveren, installeren, onderhouden en beheren. De uitvoering van het contract is inmiddels gestart.

Bijzonder contract: integrale aanpak
Chargewell en Telcom hebben een langdurig contract gesloten met Pidpa dat zich uitstrekt over 4 jaar. Het contract omvat meerdere fasen ten behoeve van de installatie van honderden laadpunten op tientallen locaties van Pidpa in de provincie Antwerpen en een optionele verlenging met totaal 4 jaar extra.
Bijzonder is dat het contract eveneens de mogelijkheid biedt om ook thuislaadpunten en DC-laders toe te voegen aan het netwerk. Integrale dienstverlening komt naast de laadinfra hardware ook terug in de dienstverlening: vanuit 1 platform worden de diensten als Charge Point Operator (CPO), e-Mobility Service Provider (eMSP) en onderhoud verleend. Een stap vooruit naar een duurzame en elektrische toekomst in de regio.

Over Pidpa

Als een van de grootste waterbedrijven van Vlaanderen vervult Pidpa een voortrekkersrol in het bevorderen van een verantwoorde omgang met het milieu, de mens en de samenleving. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormen essentiële pijlers in de missie van Pidpa. Daarbij past ook het elektrificeren van het wagenpark.

Dagelijks wordt 175 miljoen liter grondwater gezuiverd tot drinkwater en geleverd aan; 1,3 miljoen mensen. Daarnaast zorgt Pidpa voor een professioneel rioolbeheer in 46 gemeentes. Als integrale waterpartner zoekt Pidpa naar wateroplossingen voor vandaag en morgen. Meer vindt u op: https://lnkd.in/eQevKGTD

Over Telcom

Sinds 1989 is Telcom actief in aanleg en onderhoud van energie- en nutsvoorzieningen voor (semi) overheid; de activiteiten zijn vanaf 2007 verder uitgebreid naar energietransitie oplossingen ten behoeve van particulieren en bedrijven. De kennis van zowel overheid, zakelijke als particuliere markten en oplossingen maken Telcom tot een integrale partner binnen dit contract. Meer informatie vindt u: https://lnkd.in/eRhy78Xc

Over Chargewell 

Chargewell is onderdeel van Lightwell Groep en actief in Nederland, België
en Oostenrijk. Door brede expertise op het gebied van laadinfra kan een range oplossingen ingezet worden: van AC tot ultra snelle DC hardware. Integraliteit kenmerkt zich door one stop dienstverlening die zich uitstrekt over beheer van hardware, betaaloplossingen en onderhoud. Trots zijn we op onze samenwerking met de Vlaamse partner Telcom.
Meer informatie: https://lnkd.in/eNssQkCW