Regelgeving & subsidies

Vanaf 10 maart 2020 is de Nederlandse wet- en regelgeving aangepast. Er is een verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving en woongebouwen. Dit betekent dat er per 10 parkeerplaatsen 1 laadpaal geïnstalleerd dient te worden. Dit geld voor alle bedrijven en VvE’s.

SEEH-regeling

Er komt per 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021) een nieuwe subsidie beschikbaar voor VvE’s voor advies over laadpalen voor elektrische auto’s. Via de SEEH-regeling kan de VvE 75% van de kosten terugkrijgen met een maximum van € 1.500,-.
Zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland zijn aangesloten bij een VvE. Dat is ongeveer 17 procent van alle woningen. Het kabinet wil het de bewoners van die huizen makkelijker maken om elektrisch te rijden. Daarom kunnen VvE’s vanaf nu subsidieadvies krijgen van een deskundige. Een oplaadpuntenadvies kan helpen om tot een afgewogen en positief besluit binnen een VvE te komen. Het kabinet werkt daarnaast aan het vereenvoudigen van regels.